Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blogg

Blogg

HER KOMMER BLOGG FOR MOTIVATION AS. HAR DU TIPS ELLER KOMMENTARER SETTER JEG PRIS PÅ Å FÅ TILBAKEMELDING. DET BLIR EN SPENNENDE REISE.....

view:  full / summary

VI �?PNER OPP FOR VEILEDNING / COACHING AV ENKELTPERSONER!

Posted on Comments comments (1396)

Er du sliten? Mangler overskudd? Ønsker å få mer overskudd?

Vi åpner nå opp for veiledning / coaching til enkeltpersoner i og utenfor arbeidslivet!

Vårt verktøy er det fantastiske 24-times verktøyet VIP 24! Dette kombinerer kartlegging av interesseprofil og preferanseprofil med 24-timers menesket. Det betyr at det er likevirkningsfullt for personer i jobb som utenfor jobb. Og om du trives i jobben eller ikke. Om du har utfordringer privat eller på jobb.

VIP 24 - programmet bidrar uansett livssituasjon til økt bevissthet om egne styrker og muligheter såvel som i jobb som privat, i studier eller som pensjonist - det hjelper oss å finne våre styrker og muligheter i livet generelt.

Med hjelp av VIP 24 kartlegger vi sammen verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og eller privat med det mål å

- skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer

- fremme motivasjon, mestring og engasjement

- se nye muligheter i yrkeslivet, studier og / eller fritid.

På den måten får vi sammen kartlagt og bevisstgjort verdier, energibalanser, overskudd og robusthet i forhod til arbeid og fritid, og registrerer gap mellom ønsket og faktisk situasjon.

Interesseprofilen - kartlegger yrkesinteresser og benytter den originale Hollandversjonen (RIASEC), som er blant de mest brukte og anerkjente innen karriereveiledning internasjonalt.

Preferanseprofilen - er basert på Jung`s persontypeteori, som fremmer selvinnsikt i forhold til eget utviklingspotensial

Alle døgnets 24 timer er med å å påvirke vår hverdag. Suksessfaktoren er derfor å ha "24-timers mennesket" i fokus. VIP 24 bygger på tanken om at riktig bruk av egne ressurser er den viktigste kilden til overskudd, arbeidsglede og livsglede.

Ikke nøl med å ta kontakt for nærmere presentasjon!


 

VI BIDRAR UNDER OPPSIGELSER

Posted on Comments comments (2)

VI TAR VARE PÅ DINE ANSATTE NÅR DE SIES OPP

Det å miste jobben er en traumatisk hendelse for alle mennesker. Tryggheten, det å føle seg verdsatt, stoltheten med å yte, samværet med kollegaene - alt forsvinner "over natten". For mange er det et sjokk nesten på like linje med å miste noen en er glad i. Og de går da ofte igjennom samme fasene som i en sorgreaksjon: Sjokk - Reaksjonsfase - Reparasjonsfase og Nyorienteringsfase. I disse fasene trenger en ofte hjelp fra eksterne - ofte utenfor nærmeste nettverk.

 

VI I MOTIVATION HJELPER GJERNE TIL FRA A TIL Å I DIN OPPSIGELSESPROSSESS - MEN MED FOKUS PÅ BÅDE BEDRIFT OG ANSATT

Bedriften har et ansvar for andre ansatte og bedriften som helhet. Da må en bedriftsleder av og til ta den tunge oppgaven å si opp e eller flere ansatte. Imidlertid må ikke dette ansvaret overskygge ansvaret for enkeltmennesket. Det er vanskelig for en bedriftsleder å gjøre begge deler like godt. Så hvorfor ikke engasjere MOTIVATION til å hjelpe deg med dette?

 

Vi vil da bistå din medarbeider i alle fasene i oppsigelsesprosessen med fokus på nye muligheter. Vi vil raskest mulig bistå med orientering mot ny jobb og være behjelpelig med det som skal til for å komme i betraktning hos en ny arbeidsgiver. Og i denne prosessen får medarbeideren også en full kartlegging - karriereveiledning - slik at han / hun skal orientere seg inn mot den rette jobben. Kanskje blir den negative situasjonen snudd til det positive? Kanskje får medarbeiderne endelig orientert seg mot jobben de har drømt om?

 

GI BEDRIFTEN ET GODT OMDØMME - OGSÅ ETTER OPPSIGELSEN

Vi i MOTIVATION vet at dersom oppsigelsesprosessen også har fokus på medarbeiderens fremtid og setter inn ressurser for å hjelpe medarbeideren inn i en ny jobb, vil også medarbeideren se mer positivt på bedriften. Omdømme vil bedres, og negativt prat kan snus til positivt. Tenk om tidligere arbeidstager sier dette: "Vet du hva - min tidligere arbeidsgiver måtte si meg opp, men de var kjempegreie - de fikk hjulpet meg inn i DEN drømmejobben! Jeg kan absolutt anbefale dem"

 

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON PÅ [email protected]

 

Nytt firma nye muligheter!

Posted on Comments comments (222)

Jeg har i mange år sett behovet for å hjepe bedriftsledere å jobbe med utvikling av både bedrift, men ikke minst menneskene i bedriften. Dette gjelder alle fra toppleder og til den enkelte medarbeider. Jeg har selv sett at travle hverdager og kontinuerlig arbeidspress hos ledere medfører at en ikke har overskudd til å drive tvikling. Dette har jeg i mange år ønsket å gjøre noe med! Tenk å kunne ha en person utenfra som hjelper til å forme utviklingen - av både bedrift og enkeltperson!

Nå er tiden inne! Sikkerhetslinen er kappet av, og jeg står å egne bein. I tillegg nar jeg allerede opparbeidet meg et nettverk i de strste norske byene med 7 utrolig dyktige personer i Oslo og 5 etablerte, dyktige personer i Bergen. Her har vi eksperter å rekruttering, vi har doktorgradsutdannede markedsførere og vi har tlgang på dyktige kursholdere.

Så er det noen der ute som ønsker mer informasjo om våre tjenester, ta kontakt snarest så tar vi en helt gratis og uforpliktende samtale. Kanskje det vil lønne seg å bruke et par timer? Vi ber ikke om mer i første fase.

Velkommen til Motivation AS !
Rss_feed