Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blogg

Blogg

HER KOMMER BLOGG FOR MOTIVATION AS. HAR DU TIPS ELLER KOMMENTARER SETTER JEG PRIS PÅ Å FÅ TILBAKEMELDING. DET BLIR EN SPENNENDE REISE.....

view:  full / summary

VI �?PNER OPP FOR VEILEDNING / COACHING AV ENKELTPERSONER!

Posted on Comments comments ()

Er du sliten? Mangler overskudd? Ønsker å få mer overskudd?

Vi åpner nå opp for veiledning / coaching til enkeltpersoner i og utenfor arbeidslivet!

Vårt verktøy er det fantastiske 24-times verktøyet VIP 24! Dette kombinerer kartlegging av interesseprofil og preferanseprofil med 24-timers menesket. Det betyr at det er likevirkningsfullt for personer i jobb som utenfor jobb. Og om du trives i jobben eller ikke. Om du har utfordringer privat el...

Read Full Post »

VI BIDRAR UNDER OPPSIGELSER

Posted on Comments comments ()

VI TAR VARE PÅ DINE ANSATTE NÅR DE SIES OPP

Det å miste jobben er en traumatisk hendelse for alle mennesker. Tryggheten, det å føle seg verdsatt, stoltheten med å yte, samværet med kollegaene - alt forsvinner "over natten". For mange er det et sjokk nesten på like linje med å miste noen en er glad i. Og de går da ofte igjennom samme fasene som i en sorgreaksjon: Sjokk - Reaksjonsfase - Reparasjonsfase og Nyorienteringsfase. I disse fase...

Read Full Post »

Nytt firma nye muligheter!

Posted on Comments comments ()

Jeg har i mange år sett behovet for å hjepe bedriftsledere å jobbe med utvikling av både bedrift, men ikke minst menneskene i bedriften. Dette gjelder alle fra toppleder og til den enkelte medarbeider. Jeg har selv sett at travle hverdager og kontinuerlig arbeidspress hos ledere medfører at en ikke har overskudd til å drive tvikling. Dette har jeg i mange år ønsket å gjøre noe med! Tenk å kunne ha en person utenfra som hjelper til å ...

Read Full Post »

Rss_feed