Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blogg

Blogg

VI �?PNER OPP FOR VEILEDNING / COACHING AV ENKELTPERSONER!

Posted on

Er du sliten? Mangler overskudd? Ønsker å få mer overskudd?

Vi åpner nå opp for veiledning / coaching til enkeltpersoner i og utenfor arbeidslivet!

Vårt verktøy er det fantastiske 24-times verktøyet VIP 24! Dette kombinerer kartlegging av interesseprofil og preferanseprofil med 24-timers menesket. Det betyr at det er likevirkningsfullt for personer i jobb som utenfor jobb. Og om du trives i jobben eller ikke. Om du har utfordringer privat eller på jobb.

VIP 24 - programmet bidrar uansett livssituasjon til økt bevissthet om egne styrker og muligheter såvel som i jobb som privat, i studier eller som pensjonist - det hjelper oss å finne våre styrker og muligheter i livet generelt.

Med hjelp av VIP 24 kartlegger vi sammen verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og eller privat med det mål å

- skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer

- fremme motivasjon, mestring og engasjement

- se nye muligheter i yrkeslivet, studier og / eller fritid.

På den måten får vi sammen kartlagt og bevisstgjort verdier, energibalanser, overskudd og robusthet i forhod til arbeid og fritid, og registrerer gap mellom ønsket og faktisk situasjon.

Interesseprofilen - kartlegger yrkesinteresser og benytter den originale Hollandversjonen (RIASEC), som er blant de mest brukte og anerkjente innen karriereveiledning internasjonalt.

Preferanseprofilen - er basert på Jung`s persontypeteori, som fremmer selvinnsikt i forhold til eget utviklingspotensial

Alle døgnets 24 timer er med å å påvirke vår hverdag. Suksessfaktoren er derfor å ha "24-timers mennesket" i fokus. VIP 24 bygger på tanken om at riktig bruk av egne ressurser er den viktigste kilden til overskudd, arbeidsglede og livsglede.

Ikke nøl med å ta kontakt for nærmere presentasjon!


 

Categories: None