Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

TJENESTER FOR PRIVATPERSONER

VEILEDNING / COACHING

MOTIVATION AS ÅPNER OPP FOR VEILEDNING / COACHING TIL ENKELTPERSONER!

Vi benytter oss av et fantastisk verktøy for veiledning / coaching for både enkeltpersoner og grupper. Videre er det et kjempegodt verktøy for personer i alle faser av livet - i jobb, utenfor jobb, "møtt veggen", mistet jobben, fått ny jobb, er i god jobb men vil utvikle seg mer osv osv. Kort sagt for alle!

VIP 24 programmet bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter i forhold til arbeidsliv, studier og ikke minst - livet generelt.


VIP 24 kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å:


• skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer


• fremme motivasjon, mestring og engasjement


• se nye muligheter i yrkeslivet, studier og fritid


VIP-24 kartlegger og bevisstgjør verdier, energibalanser, overskudd og robusthet i forhold til arbeid og fritid, og registrerer gap mellom ønsket og faktisk situasjon.


Interesseprofilen – kartlegger yrkesinteresser og benytter den originale Hollandversjonen (RIASEC), som er blant de mest brukte og anerkjente innen karriereveiledning internasjonalt.


Preferanseprofilen - er basert på Jung`s persontypeteori, som fremmer selvinnsikt i forhold til eget utviklingspotensial.


Alle døgnets 24 timer er med på å påvirke vår hverdag. Suksessfaktoren er derfor å ha "24 timers mennesket" i fokus. VIP-24 bygger på tanken om at riktig bruk av egne ressurser er den viktigste kilden til overskudd og arbeidsglede.


Ta kontakt på [email protected] for mer informasjon!

Tjeneste tittel

Legg til tekst her og dobbeltklikk på bildet for å legge til et bilde for tjenestene dine.

Tjeneste tittel

Legg til tekst her og dobbeltklikk på bildet for å legge til et bilde for tjenestene dine.

Be om mer informasjon

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible